Hướng dẫn sử Font chữ trong Outlock

Discussion in 'Hướng dẫn sử dụng' started by hoidabunko, Nov 27, 2018.

 1. hoidabunko

  hoidabunko Administrator Staff Member

  Hướng dẫn sử Font chữ trong Outlock
  Bước 1:
  Ta vào File -> Options -> Mail -> Chọn Stationery and Fonts.... (Như hình 1)


  Bước 2:
  Ta chọn Font... -> chọn kiểu chữ Arial (Size: 12)..... (Như hình 2) -> Nhấn OK -> OK
   

  Attached Files:

Share This Page