Hướng dẫn đổi tên gửi mail

Discussion in 'Hướng dẫn sử dụng' started by hoidabunko, Nov 27, 2018.

 1. hoidabunko

  hoidabunko Administrator Staff Member

  Bước 1:

  Ta mở mới 1 email chọn To -> Click phải chuột trên email muốn đổi thông tin chọn Properties (Hình 1 + 2)

  Bước 2:

  Ta thay đổi thông tin người dùng trong khung (Như hình 3)

  Sau đó ta nhấn Save & Close (Như hình 4)
  3.jpg 4.jpg 3.jpg 4.jpg
   

Share This Page